Autoškola Kružni tok redovno provodi upise za periodičku izobrazbu vozača!

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu  i Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača propisuje stjecanje početnih kvalifikacija za periodičku izobrazbu vozača koja se stječe:

* provjerom znanja,
* ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija,
* kroz srednjoškolsko obrazovanje zanimanja za vozača.

Autoškola Kružni tok nudi početne kvalifikacije KOD 95, čiji se program i provođenje propisuje ovim Pravilnikom. Također, propisani su i uvjeti i način provjere znanja periodičke izobrazbe određenih kategorija za prijevoz tereta i putnika.

Periodička izobrazba vozača – KOD 95

Svim osobama koje imaju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama ili vozačima koji su oslobođeni obveznog stjecanja početne kvalifikacije, osigurava se dopuna znanja neophodna za njihov rad, a sve glede sigurnosti u cestovnom prometu i ekonomične vožnje.

Nakon što prođu obuku koja traje 35 sati, vozači dobivaju potvrdu o provedenoj periodičkoj izobrazbi. Vozači s potvrdom odlaze u nadležnu Policijsku upravu koja im upisuje kod Europske unije o navedenoj izobrazbi, a to je KOD 95.

Za polaganje ispita prijaviti se možete OVDJE putem online prijavnog obrasca 24 sata dnevno ili putem broja telefona +385 21 535 195 svakog radnog dana od 8:00 do 20:00 sati.

CJENIK

KOD 95 je oznaka, odnosno kod EU, koji se upisuje u vozačku dozvolu na stražnjoj strani i mora se obnavljati svakih 5 godina periodičkom izobrazbom vozača.

Obvezna je za sve vozače C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE kategorije, odnosno za sve one koji imaju položene kategorije za kamion ili autobus. U vozačkoj dozvoli MORAJU imati upisan KOD 95 i vozači koji su državljani neke od članica Europske unije ili vozači nekih drugih država čiji se posao i cestovni promet obavljaju na teritoriju zemalja Europske unije.