logo

Priprema za zimske uvijete vožnje.

Zima u gotovo svim krajevima Hrvatske donosi dodatne probleme vozačima, osobito onim nesikusnim. Uvjeti se za vožnju pogoršavaju čestom pojavom snijega i leda na kolniku, smanjene vidljivosti usljed magle, padanja gusta snijega ili ledene kiše čime se dodatno ugrožava sigurnost vožnje. Nadamo se da će naši savjeti pomoći i onim iskusnijim vozačima da sigurnije „prezime“ na cestama.

Pozabavimo se prvo pojmom „zimski uvjeti“ na cesti.

ŠTO KAŽU ZAKONI I PROPISI

Zakon o sigurnosti prometa na cestama jasno definira da…“Zimski uvjeti na cesti nastupaju kad je kolnik prekriven snijegom ili kad je na kolniku poledica.“

Dodatno se navodi da …“Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.“

Nije na odmet spomenuti i podatak o visini kazne za nepridržavanje ove odredbe zakona. Naime, vozač koji upravlja vozilom suprotno odredbama ovog članka kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna. Izricanje ovako visoke kazne za prekršitelje od strane zakonodavca ne treba čuditi. Svaki vozač treba biti svjestan da vožnjom bez korištenja adekvatne zimske opreme izravno ugrožava sebe, ali i sve ostale sudionike u prometu.

Kada na cestama nastupe zimski uvjeti potrebno je, dakle, posjedovato adekvatnu zimsku opremu. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti propisuje da…

“Pod zimskom opremom motornih vozila, čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.“

Sada znamo što o zimskim uvjetima govore zakoni i pravilnici. Pozabavimo se malo detaljnije pitanjem zašto je vožnja u zimskim uvjetima posebno rizična? Koji su to faktori rizika na koje vozači moraju posebno obratiti pozornost?

O ČEMU OVISI SIGURNA VOŽNJA ZIMI – KLJUČNA RIJEČ…..PRIJANJANJE

Zimske uvjete na cesti posebno karatkterizira pojava smanjenjog prijanjanja (usljed snijega ili leda na kolniku) između površine guma i površine kolnika. Smanjeno prijanjanje pak doprinosi težoj upravljivosti/kontroli vozila osobito prilikom poduzimanja određenih radnji (startanje s mjesta, ubrzanje, usporavanje, upravljanje vozilom u zavojima…). Da se podsjetimo, prijanjanje se definira putem trenja između podloge (u našem slučaju kolničkog zastora) i površine gume koja je u dodiru s tom podlogom.
Trenje je između dvije površine u dodiru tim veće što su površine hrapavije.Kao mjera veličine trenja koristi se pojam „koeficijent trenja“ koji može poprimiti vrijednosti od 0 do 1.

Tako se, na primjer, situacija u kojoj je prestalo prijanjanje između gume i površine kolnika (gubitak kontrole nad vozilom) definira koeficijentom trenja 0 a situacija maksimalno mogućeg prijanjanja veličinom koeficijenta 1. Jasno je da je za što bolju upravljivost i kontrolu nad vozilom pogodno da koeficijent bude što veći. Svima nam je poznato da lakše upravljamo vozilom kada se krećemo po suhom kolniku, nešto teže po mokrom a zaleđeni kolnik je prava „noćna mora“ večini vozača. Evo i zašto. Koeficijent trenja između gume i kolnika (za asfaltni kolnički zastor) kada vozimo po suhom iznosi oko 0,80 do 0,85, po mokrom oko 0,45 do 0,50 a pri vožnji zaleđenim kolnikom samo 0,05 do 0,10.

NA KOJI NAČIN OSIGURATI OPTIMALNO PRIJANJANJE U ZIMSKIM UVJETIMA

Kao što smo vidjeli, održavanje optimalnog prijanjanja je odlučujući faktor da bi smo i u otežanim, zimskim uvjetima sigurno upravljali vozilom. Kako ga postići? Iznosimo konkretne savjete.

– izbjegavajte nagle pokrete upravljačem, nagla kočenja ili ubrzavanja. Sve nabrojene radnje uzrokuju povećanje veličine sila koje preko površine guma djeluju na kolnik i ako njihov zbir premašuje maksimalnu raspoloživu silu trenja (koja, kako smo vidjeli, drastično pada u uvjetima zaleđena ili kolnika prekrivena snijegom) dolazi do proklizavanja a time i gubitka kontrole nad vozilom

– prije nastupanja zimskih uvjeta montirajte na vozilo adekvatne gume. Za one vozače koji zimi češće upravljaju vozilom osobito na dužim realcijama te mladim, nesikusnim vozačima svakako savjetujemo korištenje zimskih guma. Prednost im je što daleko bolje istiskuju snijeg (što omagućava bolje prijanjanje) nego ljetne gume adekvatne minimalne dubine profila. Osim toga, pri niskim su temperaturama daleko elastičnije što pridonosi boljem prijanjanju

– tako zvani „defanzivni“ način vožnje osobito dolazi do izražaja u zimskim uvjetima. Voziti defanzivno, između ostalog, znači unaprijed predvidjeti gdje možemo očekivati opasne situacije te na vrijeme poduzeti potrebne preventivne radnje. Pozorno valja promatrati situaciju na kolniku ispred nas i neposredno uz rubove kolnika te nastojati izbjeći/prevenirati sve situacije koje bi mogle dovesti do potrebe naglog kočenja, ubrzanja ili skretanja s zamišljenog pravca kretanja. To se osobito odnosi na vožnju u kolonama. Uvijek valja imati na umu da zaustavni put (zbog slabijeg prijanjanja) vozila u uvjetima poledice može biti i deset puta veći od onog pri vožnji u uvjetima suha kolnika. Potrebno je na vrijeme (ranije no što biste to uradili u normalnim uvjetima) naznačiti ostalim sudionicima u prometu vaše namjere (promjena prometne trake, skretanje…) kako bi im omogućili da i oni na vrijeme adekvatno reagiraju

– da bi osigurali optimalno prijanjanje pri vožnji uzbrdicama i nizbrdicama te u oštrim zavojima osnovno je pravilo na vrijeme smanjiti brzinu i odabrati ispravan stupanj prijenosa. Na uzbrdicama, nizbrdicama i u zavojima, naime, javljaju se dodatne sile na površinama između gume i kolnika koje mogu uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom

KAKO REAGIRATI AKO STE IZGUBILI KONTROLU NAD VOZILOM

Ako se vaše vozilo, bez obzira na sve mjere predostrožnosti počelo zanositi, odmah valja pritisnuti papučicu spojke. Kako do zanošenja najčešće dolazi usljed nagla ili neumjerena kočenja, suprotno uvriježenu mišljenju, valja otpustiti papučicu kočnice. Na taj se način najefikasnije omogućava ponovno prijanjanje između guma i kolnika. Vozilom valja upravljati u smjeru zanošenja sve dok ne osjetimo ponovnu uspostavu konatkta između kotača i podloge. Svaki se vozač, nažalost, može naći u opisanoj situaciji stoga je naš savjet…ako je ikako moguće upišite tečaj sigurne vožnje. Zašto? Na tim se tečajevima vozači ciljano dovode u situaciju gubitka kontrole nad vozilom te ih se podučava na koji način optimalno reagirati.

OSTALE MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOJE OMOGUĆAVAJU SIGURNU VOŽNJU U ZIMSKIM UVJETIMA – SAVJETI

Iako vaše vozilo tijekom eksploatacije uvijek treba biti ispravno u zimskim je uvjetima potrebno dodatno posvetiti pozornost nekim faktorima koji mogu otjecati na sigurnost vožnje.

PRIJE POČETKA VOŽNJE – BRIGA O STANJU VOZILA I OPREME

– prije zime provjerite stanje kočionog sustava, osobito da li su kočione sile na pojedinim kotačima pravilnio raspoređene. U uvjetima suha kolnika možda nećete imati posebnih problema ali, u uvjetima snijega ili leda na cesti ovakova mana kočiona sustava može imati kobne posljedice

– prije zime provjerite stanje metlica brisača vjetrobrana. Po potrebi ih zamijenite novim

– provjerite i stanje uređaja za odmagljivanje stakala i zagrijavanje kabine vozila

– u posudi za pranje vjetrobrana uvijek treba biti tekućina koja se ne smrzava na niskim temperaturama. Ovo je veoma bitno za sigurnu vožnju jer je dosta česta pojava da, u uvjetima padanja snijega ili raskvašena snijega na kolniku, postoji potreba čišćenja vjetrobranskog stakla. Tekućina se ispod poklopca motora tijekom vožnje zagrije i mlaz prekrije vjetrobransko staklo. Ako tekućina nije dovoljno otporna na smrzavanje…smrzne se na vjetrobranu. Rezultat…potpuni gubitak vidljivosti

– ukoliko je to potrebno, dobro očistite vozilo od snijega ili leda prije početka vožnje. Posebno se to odnosi na stakla (omogućavaju optimalnu preglednost), vanjske retrovizore (pogled prema ntarag i provjera „mrtvog“ kuta), svijetla i uređaje za davanje svjetlosnih signala (omogućiti ostalim sudinicima u prometu da na vrijeme uoće naše namjere)

– lanci za snijeg danas nisu odveć skupi a mogu biti od velike koristi, osobito onima koji češće prometuju zasniježenim cestama. Jasno, vještinu montiranja lanaca treba uvježbati u povoljnim uvjetima (garaža…) jer, kad nam stvarno zatrebaju, vremenski su uvjeti obično vrlo loši

KAKO IZBJEĆI ZAMKE U ZIMSKIM UVJETIMA

– temeljno je pravilo: ako se zimi spremate na duže putovanje obvezno se informirajte o stanju na cestama. Ako su vremenski uvjeti i stanje na cesti iznimno nepovoljni savjetujemo….ako je to ikako moguće, odgodite putovanje. Uvijek je potrebno ponavljati jednu temeljnu činjenicu: ma koliko vi bili vješti u vožnji u zimskim uvjetima, ma kako dobro pripremili vaše vozilo…to još uvijek ne znači da su i ostali vozači vješti i dobro pripremljeni. Ukratko, morate računati sa činjenicom da su u .nepovoljnim uvjetima vozači, osobito oni nesikusni, skloniji pogreškama, dakle, možete nastradati „ni krivi ni dužni“

– ako ste zbog svoje profesije ili drugih razloga prinuđeni putovati zimi bez obzira na vremenske uvjete, savjetujemo pohađanje tečaja sigurne vožnje. Nedavno je u Zagrebu otvoren prvi moderni centar sigurne vožnje u kojemu se, u kontroliranim uvjetima, uvježbava vožnja po snijegu i ledu (posebnim se uređajima simuliraju navedeni uvjeti). Svim vozačima savjetujemo pohađanje ovakve, dodatne obuke čiji su efekti neosporno dokazani

– jedna je od najvećih zamki u zimskom periodu situacija kada se temperatura zraka kreće oko nule. Postoje, naime, lokacije na kojima se, zbog specifičnih mikrometeoroloških uvjeta, poledica može stvoriti bez obzira što je na širem području nema. Radi se o mostovima, vijaduktima, usjecima ili zasjecima gdje je pojačano strujanje zraka. Zato je zimi pojačan oprez potreban upravo na spomenutim mjestima

– u našem je priobalju pojava snijega i poledice rjeđa pojava ali, zimi vozačima često prijeti opasnost od jakih bočnih udara bure. Posebno je opasno kada bura puše na mahove, Dalamatinci bi rekli… „na refule“. Dakako, u takvim uvjetima je nužno smanjiti brzinu vožnje i tako smanjiti i rizik od zanošenja ili čak prevrtanja vozila. Jake bočne udare bure osobito valja očekivati na mostovima i vijaduktima

– ako je na cesti veća količina snijega česta je pojava „kolotraga“ odnosno tragova vozila koja su tom dionicom ceste već prošla. Visina je snijega na kolotrazima manja te je time omogućeno i bolje prijanjanje. Problem nastaje ako, iz bilo kojeg razloga, moramo napustiti vožnju po tim tragovima. Valja smanjiti brzinu vožnje, po potrebi ubaciti u niži stupanj prijenosa i tek tada obaviti radnju napuštanja kolotraga

– ponekad nas tijekom vožnje može zadesiti prava sniježna mećava. Osim što vozilom teže upravljamo zbog slabijeg (u pravilu) prijanjanja između površina guma i kolnika dodatan je problem nakupljanje snijega na staklima (i vanjskim retrovizorima) koje metlice brisača ne mogu u potpunosti očistiti. Smanjena nas vidljivost u takovoj situaciji dodatno ugrožava. Bez obzira što u uvjetima mećave nije ugodno izlaziti iz vozila, kada primijetite da vam je preglednost smanjena dobro je stati na sigurnu mjestu uz cestu i dobro obrisati stakla i vanjske retrovizore a po potrebi i stakalca pokazivača smjera i svjetala

Nakon svega je iznesenog vidljivo da upravljanje vozilom kada nastupe zimski uvjeti predstavlja dodatni ispit znanja i vještina vozača. Prigodom obuke u autoškolama nije moguće simulirati sve uvjete odvijanja cestovnog prometa, osobito one koji vladaju zimi, pa velik broj vozača prva iskustva stjeće neposrednim sudjelovanjem u prometu. Namjera je ovih savjeta da upravo tim, ali i svim ostalim vozačima omogući sigurnije „prezimljavanje“ na cesti.

Facebook